SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT / CENY

Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

Za zakupy w Galerii można zapłacić w następujący sposób:

 • przelewem na rachunek bankowy Galerii:
  SPM ENERGY Sp. z o.o.
  NIP 9662166655
  KRS 0000987091
  Regon 52282197495 1020 1332 0000 1702 1376 6904 Waluta – Zl
  03 1020 1332 0000 1502 1376 6912 Waluta – EUR
  08 1020 1332 0000 1302 1376 6920 Waluta – USD
  PKO Bank Polski S. A. Kod BIC (SWIFT) PKO Banku Polskiego SA: BPKOPLPW w Polsce NRB przekształca się w IBAN przez dodanie na początku znaków PL;
 • Płatności kartą płatniczą za pomocą usług Google Pay.
 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, za pośrednictwem serwisu Autopay.pl, Przelewy24.pl, PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.autopay.pl, https://www.przelewy24.pl/, https://www.paypal.com/pl.
 • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, Blue Media S.A. (podmiotem świadczącycm obsługę płatności online jest Autopay S.A.) lub PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
 • Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony, NIP 7792369887, REGON 301345068.
 • Autopay.pl – spółka AUTOPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2 205 500,00 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.
 • PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

W przypadku odbioru osobistego przedmiotu umowy płatność może zostać zrealizowana w formie gotówkowej.

Kupujący zobowiązany jest do wpłaty na konto Galerii opłaty pełnej, tj. opłaty za Dzieło.

Zamieszczone w Sklepie ceny Towarów zawierają wszystkie związane z produktem podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT, koszt wysyłki.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen prezentowanych na stronie internetowej w dowolnym momencie. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie naszego sklepu. Zmiany nie dotyczą złożonych zamówień będących w realizacji. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą obie strony.

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, nazwisko autora Dzieła i tytuł Dzieła.

Po zaksięgowaniu dokonanej płatności, Sprzedający dostarcza przedmiot umowy na podany przez Kupującego adres.

W przypadku nieodebrania przesyłki zamówienia i zwrotu przesyłki do nadawcy (Galerii) Kupujący obciążony zostaje kosztami zwrotu przesyłki oraz kosztami ponownego jej wysłania.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztam.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU (TOWARU)

Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i za granicę.

Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) wliczone są w cenę Produktu.
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
Przesyłka kurierska.
Przesyłka paczkomatowa.

Czas i sposób dostawy ustalany indywidualnie.

Termin dostawy Produktu do Klienta , z wyjątkiem produktów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi do 15 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

W przypadku zakupu Produktów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, czas wysyłki Produktów, sposób i termin dostawy ustalany jest indywidualnie, po uzgodnieniu z Klientem.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia podczas transportu, jak również za niewłaściwe opakowanie Towarów do transportu.

Czas realizacji Zamówienia – ustalany indywidualnie po dokonaniu zakupu.

FAKTURA VAT

Na wszystkie Dzieła zakupione w naszym sklepie wystawiamy fakturę VAT marża. W tym celu należy wypełnić odpowiednie pola formularza podczas składania zamówienia. Dowód zakupu oraz certyfikat autentyczności przesyłamy razem z zamówionym towarem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagany podpis nabywcy na fakturze VAT