Kim jesteśmy

SPM ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.                          Wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego:
KRS 0000987091
NIP 9662166655
Regon 522821974

PKO Bank Polski S. A.
95 1020 1332 0000 1702 1376 6904 Waluta – Zl
03 1020 1332 0000 1502 1376 6912 Waluta – EUR
08 1020 1332 0000 1302 1376 6920 Waluta – USD

ZNAJDŹ NAS
Zadać pytanie

Wypełnij poniższe pola, a nasi menedżerowie skontaktują się z Tobą, aby omówić wszystkie szczegóły i pytania, które Cię interesują